Giá : 1,000,000 VND    (1,500,000 VND - tổng giá trị các module rời, xem bên dưới)

Vì sao cần chứng thực tài khoản bằng FB, Google ? Xem tại đây.

Thường dùng khi doanh nghiệp muốn có nhiều người tham gia vào hệ thống của mình (nhiều nhân sự, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng...). Để tránh việc người dùng hệ thống phải ghi nhớ thêm 1 tài khoản. 

(đang cập nhật) 

Bao gồm các module

Module chứng thực tài khoản member bằng FB/Google

Giá : 1,500,000 VND

Dùng FB/Google chứng thực tài khoản người dùng

Có thể bạn quan tâm